Skakklubben Alssund

Sønderborg

 

Om Klubben

 

 

Fakta om Skakklubben Alssund

 

Klubben holder åbent hver onsdag fra midt i august til midt i april undtagen mellem jul og nytår.

Spillested: Frivillighedens Hus, Perlegade 50, 6400 Sønderborg
Spilletid: Hver onsdag kl. 19:00.
Skoleskak hver onsdag kl. 18:00-19:00 på klubbens normale spillested.

Indmeldelse i klubben sker til formanden eller kassereren.

Medlemskab af klubben kan enten være aktivt eller passivt og det omfatter juniorer (0-19 år), seniorer ( 20-59 år) og pensionister (60- år).

Aktivt medlemskab er et fuldt medlemskab der indbefatter medlemskab af Dansk Skak Union (DSU) og modtagelse af Skakbladet, og man har mulighed for at deltage i alle klubbens aktiviteter.

Passivt medlemskab indbefatter medlemskab af Dansk Skak Union (DSU) og modtagelse af Skakbladet, men man kan ikke deltage i klubbens interne turneringer.

Hjemmeside: www.alssundskak.dk

Aktiviteter i Skakklubben Alssund

 

KLUBTURNERING
Klubturneringen afvikles 2 gange i løbet af en sæson. Der er en EFTERÅRSTURNERING, der løber fra september til december, og en FORÅRSTURNERING, der løber fra januar til april.
Der spilles en runde (= et parti) pr. aften, og hver spiller har 2 timer til hele partiet. Turneringerne afvikles efter Dansk Skak Unions (DSU's) EMT-reglement (EMT står for EnkeltMandsTurnering), dvs. man får et DSU-ratingtal (hvis ikke man har et i forvejen), som efter hver turnering reguleres afhængig af de seneste resultater.
Efterårsturneringen spilles i en stor gruppe efter Monrad systemet. Forårsturneringen spilles i 8-mands alle-mod-alle grupper - de 8 højstratede deltagere kommer i den øverste gruppe, de næste 8 i næstøverste gruppe og så fremdeles. Hvis deltagerantallet ikke er deleligt med 8, afvikles den nederste gruppe efter Monrad systemet.

HURTIGSKAK
Der spilles en årlig hurtigskak turnering, sædvanligvis om efteråret, over 2 tirsdage med 3 runder pr. aften. Der spilles med 20 minutters betænkningstid pr. mand pr. parti.

LYNSKAK
Der afvikles en gang om året et lynmesterskab, dvs. skakpartier med 5 minutter pr. spiller pr. parti. Her spilles alle partier på en aften. Derudover arrangeres der ofte spontane små lynskakturneringer på aftener, hvor der ikke er andre aktiviteter på programmet.

GRAND PRIX
I løbet af sæsonen afholdes over 6 tirsdage en Grand Prix-turnering. Her spilles hver aften en turnering på 5 runder med 15 minutters betænkningstid pr. spiller pr. parti. Den samlede Grand Prix vinder er den spiller, som får flest points i sine 4 bedste afdelinger. Dvs. de 2 dårligste resultater kan smides væk!

TREKANTSTURNERINGEN
I samarbejde med Aabenraa og Gråsten skakklubber arrangeres hver forår en hurtigskak turnering, som afvikles i 3 afdelinger på skift mellem klubberne. Der spilles med 20 minutters betænkningstid pr. mand pr. parti.

HOLDTURNERING
Her har alle klubbens aktive medlemmer mulighed for at deltage på et af klubbens hold, som deltager i 4. hovedkreds turnering. Holdene sættes i september og gælder for holdsæsonen, der varer fra november til marts. Alle klubbens spillere rangordnes på en Styrkeliste, og de spillere der ikke kommer på et hold - enten fordi de ikke har tid eller lyst, eller fordi der ikke var plads - står som reserver.


HJEMMESIDEN - www.alssundskak.dk
Informationer om hvad der sker i klubben kan ses på klubbens hjemmeside www.alssundskak.dk. Her kan man også se programmet for sæsonens aktiviteter samt resultater og nyheder fra klubben.

 

 

Tilbage til forsiden